PageLines- testing.jpgAftonbladets Ulrika Stahre recenserar Fri kärlek:

Fri kärlek är som historia betraktad både allmängiltig och öppen. Men det bästa med den är det uttrycksfulla och djärva bildspråket. Sidorna blommar och väller över av svärta, fantasier, utvikningar. Serieformen används inte alltid så här väl och album som Fri kärlek är en nyttig påminnelse om möjligheterna bland rutor och pratbubblor.”

Tack för dom fina orden!

HÄR kan man köpa Fri kärlek på Adblibris och HÄR på Bokus.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...