Här är Bruno 3000 boktrailer, gjord av Alfabeta! Bruno är såklart skåning. Vår bok har fått en positiv recension av BTJ:

”Vardagar med grupparbeten i skolan, skammen när en legogubbe r-å-k-a-r hamna i Brunos ficka och allt som är stort och viktigt i en nutida, alldeles vanlig och därför speciell, pojkes liv. Bruno lovar att det här är första boken om hans liv, så vi kan hoppas på fler. För skolbruk kan Bruno 3000 både användas läsfrämjande och som en introduktion i svenskt barnliv för nyinflyttade.”

Vi tackar och bockar och hälsar att bok nummer två om Bruno kommer i mars.

Just nu är det kampanjpris på Bruno hos Adlibris, fram till 8/9! In och köp den som vill!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...