Vi deltar i ett seminarium på scen kl.14.00 på fredagen 29 september på Bokmässan. ”Kapitelböcker i ett visuellt tidevarv” är rubriken, återkommer om exakt plats! Det ska bli jättekul och jag hoppas att vi ses där.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...