Jag säljer tryck via Grafikens hus shop och original från mina böcker via mitt företag. Dessa bilder i akvarell är perfekta i ett barnrum t.ex.! De är i storlek 29 X 41 cm. Skickas via post. Hör av dig om du vill köpa ett original: info@juliathorell.com.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...