Glad med bok vid Natur & Kulturs monter

Nu är kurserna på ABF avslutade för i år, men de återkommer förhoppningsvis nästa termin. Jag kommer även att leda en sommarkurs i barnboksskapande nästa sommar, återkommer om det. Tillbaka till ritbordet.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...