Nu rullar december in. Roliga bokställen som jag kommer att besöka i december: Boksöders julbasar den 4 december. Kl. 12.00 – 20.00 på Alfabeta bokförlag vid Mosebacke. Svenska Tecknares julmingel på Häktet den 5 december, från kl.18.00. Vi kanske ses där!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...