Mitt mål för 2020 är att skaffa mig ett mysigt kreativt rum att vara i. Med kreativt menar jag att jag vill ha möjlighet att rita där, ett bra bord, en massa pennor och papper. Flytande tusch, akvarell, kol m.m. Helst en dörr som man kan låsa om sig. Jag har en studio i källaren i vårt hus men jag har inte prioriterat att göra den mysig precis. Det ser snarare ut som en byggarbetsplats. Men det är viktigt att ha en fin, kreativ plats att jobba på. Det blir min ambition 2020.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...