Digital sommarkurs – är det en idé? P.g.a. Corona så funderar många folkhögskolor på att sända sina sommarkurser digitalt. Jag undrar om det ens går att göra en kurs i bilderboksskapande i digital form. Det är så mycket som hänger på att faktiskt närvara och vara där i stunden. Tycker jag. Men det kanske är jag som är gammaldags.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...