Hur går det för barnboken i Kina? Jo, det går bra. Försäljningen har varit hög faktiskt, har jag fått rapporter om. Den ges ut på TB Publishing, samma förlag som publicerar Kitty Crowter i Kina. Det är ju trevligt!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...