Idag skriver Svenska Dagbladet om Juni: “I svartvitt arbetar också Julia Thorell i ”Juni”. Här är satiren något vänd åt ett annat håll. Juni växer upp i en hippiefamilj med fri uppfostran och allt det där, och kommer så småningom i vuxen ålder att hamna i ett hippiekollektiv där frigjordheten och alla de rätta åsikterna gått i arv. Det är träffsäkert så att det förslår, både elakt men också ömsint; man anar det självupplevda.” skriver Mats Gellerfelt. Kul!

Share →

2 Responses to Svenska Dagbladet skriver om Juni

  1. Lisah Silfwer skriver:

    Fina ord från Mats Gellerfelt på @SVD! Kul!

  2. Julia skriver:

    Ja visst är det kul, tack så mycket :)

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...