Det här är en gammal Ex Libris-illustration som jag gjorde för Swea Rom. Många författare försökte jag klämma in, Astrid Lindgren, Elsa Beskow, Tove Jansson. Till och med heliga Birgitta och Drottning Kristina fick vara med. Man får ju ta chansen när man får den! Dock har jag stavat fel på flera namn, ser jag nu. Jag brukar ofta stava fel när jag tecknar. Jag får alltid dubbelkolla. När jag lämnade in boken igår hade jag skrivit “Käreksrevolution” på alla sidor. Det låter ju bra men det är inte precis det som kapitlet handlade om..

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...