Share →

2 Responses to Omslaget till Fri kärlek

  1. Håkan skriver:

    Vilet fint omslag! Vilken är Maria Liberts tanke med att man inte ser ditt ansikte utan att du blickar bortåt? Men det kanske får sin förklaring när man läser boken.

  2. Julia skriver:

    Tack! Ja, det var helt enkelt så att jag inte ville ha en för tydlig avsändare, utan mer något mystiskt…någon som tittar ut över horisonten och filosoferar typ :)

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...