x7

En kompis tipsade mig om det fantastiska konstprojektet Eyes as big as plates, det är två fotografer som heter Riitta Ikonen och Karoline Hjorth från Finland och Norge som samarbetar och fotograferar. Mäktiga bilder tycker jag! Fler kan man se HÄR. Hittade bilderna på Karins konstgrepp.

o14o10o2o7

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...