diplombild

Så himla glad! Just nu är jag på seriefestivalen på Kulturhuset. Det är en massa folk, en massa bra böcker och snälla tecknare. Jag har redan gjort slut på alla pengar. Vem som vinner Urhunden får man veta på Bokmässan senare i år.

Share →

2 Responses to Juni är nominerad till Urhundenpriset! För bästa originalsvenska album

  1. clarissa skriver:

    de blir bra de :-)

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...