Share →

2 Responses to Ett annat träd, nästan samma men inte riktigt

  1. Bill skriver:

    Jag undrar hur många hackspettsfamiljer som bor i hålen på det där trädet? 17?

  2. Julia skriver:

    Säkert…hungriga också!