bild17

Jag har vetat länge att jag är HSP, så kallat högkänslig. Det är skönt att få en benämning på hur man känner sig. Ända sedan jag var barn har jag fått höra att jag är känslig och egensinnig. Högkänslighet kan man läsa mer om HÄR, det betyder att man tar in intryck på ett annat sätt än dom flesta andra, och behöver extra mycket tid för att bearbeta intryck. Å andra sidan är man väldigt kreativ och känner mycket!

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...