flicka

Här är en liten intervju om mod och misslyckanden på Kolla!s hemsida.

Den här vårflickan blev ratad till ett jobb nyligen, för att den inte passade som illustration till temat. Jag hade gjort en ganska långsökt koppling och förstod att bilden valdes bort, men jag gillar den ändå! Nu får den sitta på min Facebook-sida istället. Alltid kan man göra nåt med sina ratade bilder, ha dom på sin wall eller vägg hemma.

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...