thorellgrafik

Idag är det Internationella Kvinnodagen, hurra! På Kulturhuset i Stockholm ordnar Bang en heldag med samtal, workshops och utställning där våra bilder från Grafikens hus visas. Öppet mellan 11 – 17 idag. Kolla in! Hela Kulturhuset ordnar förresten firande för Kvinnodagen.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...