helsinkijuliathorell

Helsingfors seriefestival är mellan 5-7 september och jag är inbjuden som officiell gäst! Det ska bli väldigt kul. Gabrielle Bell och Kati Kovács kommer också, otroligt duktiga tecknare. Och en massa andra. HÄR kan man läsa mer om upplägget. Obs på finska..

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...