juliaritar

Den 19 – 24 september är det utställning på Konsthallen i Gamla stan i Stockholm på temat “Staden”. Jag bidrar med några nya teckningar. Det blev inte så mycket tema stad på bilderna, i utkanten av stan i såna fall. Men det är å andra sidan det bästa med staden, att hålla sig i utkanten. Foto: P4.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...