flickabild

Idag är det vernissage för utställningen jag är med i, “Tecknat Staden” på galleri Konsthallen i Gamla stan i Stockholm. Kl. 17.00 – 20.00, Köpmanbrinken 2. Kolla gärna in!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...