finskserie

Serien ”Skogen” översattes till finska och publicerades i festivalens katalog. Ganska kul att läsa även om man inte förstår. Jag hoppas på att få fler serier översatta, vi får se vad som händer med det.

Share →