11205621_10207032875481267_5847145904343078222_n

Jag har en ny utställning i början på nästa år, 16 – 30 januari på Galleri Sjöhästen i Nyköping. Det som visas är tryck från grafikbiennalen i Kaliningrad.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...