Bruno 3000 inlaga.indd

“Jag heter Bruno och är åtta år. Jag har levt i tretusen dagar någonting. Det här är mitt liv.”

Så börjar berättelsen om Bruno, skriven av Åsa Anderberg Strollo och illustrerad av mig. Den släpps på Alfabeta i augusti och den är helt underbar! Jag har gjort en massa småteckningar på varje sida, vissa stora, som illustrerar Brunos framfart. Det här är bilderna på en av sidorna, jag återkommer med mera.

Share →

2 Responses to Bruno 3000 – en barnbok med humor

  1. Mandila Jackson skriver:

    Great ⅼooking web site. Assume үou did a lⲟt οf your own html coding. http://bit.ly/2da3Q7F

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...