Bruno 3000 inlaga.indd

Bruno tar en massa saker. En gammal penna, en apelsin, några kronor. Saker som han hittar på marken, saker som ingen annan ser. Ibland råkar han ta fel grejer, som legogubben från hans bästa kompisar.

Bild från boken, Bruno 3000.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...