bruno3000juliathorell

Idag fick vi veta att Bruno 3000 valts ut av BTJ att bli talbok – d.v.s. den kommer att finnas tillgänglig på bibliotek även för den som inte läser. Det är väldigt bra tycker jag, hurra för biblioteken i Sverige! Nu, från och med juli, tar jag semester. Det ska bli SÅ SKÖNT. Ha en härlig sommar därute.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...