Imorgon är det Öppet hus på ABF i Stockholm och jag är där och håller i en presentation för höstens kurs i barnboksskapande. Kom dit om du vill och kolla in höstens kurser, det håller på mellan 17.00-19.00. HÄR kan den som vill läsa mer.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...