HÄR och HÄR är de två kurser jag leder i höst på ABF, varje lördag mitt på dagen från 21 september och framåt. Anmäl dig om du drömmer om att skapa en egen barnbok, lära dig illustrera och teckna kroki, teckna med kol, göra porträtt, lära dig grunderna i akvarell och hur man tecknar serier. Jag ser supermycket fram emot detta.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...