Hurra, vad glad jag är idag! Nu i september är min barnbok utgiven i Kina och finns äntligen på kinesiska. TB Publishing heter förlaget och det är samma förlag som publicerar Kitty Crowther. HÄR kan den som vill läsa mer. Koja Agency heter förlaget som säljer utlandsrättigheter till mina böcker.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...