Idag är det måndag och jag är glad för den här veckan börjar kurserna på ABF. Det är mycket nytt i luften, ny årstid och ny terminsstart. Jag är mycket peppad inför detta! Det är som sagt en kurs som heter “Skapa din egen barnbok” och en som heter “Serieteckning”, och båda hålls även i vår. Dom kommer att innehålla grunderna i akvarell, att teckna med kol, teckna porträtt, grunderna i bildberättande för barn, illustration och serieberättande. Ha en fin måndag!

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...