Jag hittade just Sofies bokblogg på nätet, som utnämnde första delen om Bruno 3000 till årets bästa barnbok 2016! Tack för det! Den första, andra och tredje delen går att köpa HÄR.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...