Här är en bild jag hittade från bokmässan för två år sedan, en boksignering tillsammans med Åsa Anderberg Strollo. Det trillar regelbundet in förfrågningar om det kommer en ny bok om Bruno 3000, den som lever får se. Glad fredag!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...