Det är roligt när original från bilderböcker vandrar iväg och hamnar på folks privata väggar. Den här akvarellteckningen sålde jag förra året, tillsammans med ett gäng affischer med samma motiv. Är du intresserad av att köpa ett original som passar i ett barnrum t.ex.? Maila: info@juliathorell.com

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...