Hur går det för barnboken i Kina? Jo, det går bra. Försäljningen har varit hög faktiskt, har jag fått rapporter om. Den ges ut på TB Publishing, samma förlag som publicerar Kitty Crowter i Kina. Det är ju trevligt!

Share →