I år blir det ett nytt försök med sommarkurser i bilderboksskapande på Ädelfors folkhögskola. Den ställdes in förra året p.g.a. covid 19. Hoppas att den får hållas i år! Kursen är i augusti och är en vecka lång, anmälan går att göra HÄR. Jag kommer att skriva mer om kursen på min Facebook och Instagram.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...