Vill DU går en sommarkurs? Jag leder kurs i bilderboksskapande den 2-6 augusti på Ädelfors folkhögskola. Det kommer att bli jättekul! Man får göra en barnbok/bildberättelse i vacker och naturskön miljö. Anmälan görs på hemsidan, adelfors.nu .

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...