Att vara en visuell kommunikatör

Illustration till artikelnserien ”Kulturmannen – en utdöende art” som publicerades i Dagens Nyheter

Jag har ju en masterexamen i Visuell kommunikation från Konstfack som jag gjorde klart nyligen, i maj 2019 närmare bestämt. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i Grafisk design & Illustration från samma universitet.

Vad innebär det att vara utbildad i visuell kommunikation år 2019? För det första så utvecklas ämnet visuell kommunikation i en oerhört snabb takt. Idag så sker utvecklingen framförallt inom sociala medier och på internet. För mig så innebär god visuell kommunikation idag att kunna sortera och analysera stora informationsflöden, att kunna strukturera och planera information på ett användarvänligt sätt, att kunna vara källkritisk och att kunna skapa ett kreativt innehåll som når ut till många, bland annat i sociala kanaler.

Utmaningen i att skapa nytt innehåll och inte återskapa fake news eller stereotypa bilder var något jag fick lära mig mycket om under masterutbildningen. Förutom det lärde vi oss grundläggande kunskaper grafisk formgivning, digitalt tryck och de olika designprogrammen Photoshop, InDesign etc.

En annan utveckling som sker inom designområdet och framför allt inom visuell kommunikation är att man arbetar mer transdisciplinärt och försöker nå nya, kreativa lösningar på så sätt. Företag arbetar t.ex. tillsammans med studenter på masternivå idag och olika institutioner samarbetar med varandra. Konstnärlig forskning är ett område som växer i snabb takt, i och med att kunskapen efterfrågas. Statlig finansiering flyttar fokus, från stipendieutdelning till olika fristående projekt till finansiering av forskningsprojekt knutna vid universitet. Ny kunskap behövs och det gäller att hitta nya vägar. HÄR är Bilders makt, en kunskapsbas i hur man undviker att återskapa stereotypa bilder som jag har bidragit med en illustration till.

Jag fascineras av bildberättande och visuell kommunikation. Att berätta i bilder och text är min stora passion, och jag hoppas kunna jobba med det hela livet.