Bruno 3000 (Alfabeta 2016) är barnböcker om vänskap och stora känslor för åldern 6-9 år. Den första boken, “Tvillingarna”, gavs ut hösten 2016, i både Sverige, Danmark och Norge. Den andra och tredje boken, “Klubben” och “Rymden”, ges också ut i de nordiska länderna och finns ute nu! Bruno 3000 har valt ut av Statens Kulturråd som läsval till grundskolan 2018.

Bruno 3000 inlaga.indd

Röster om Bruno 3000:

“Lättläst och roligt med absolut gehör för åttaåringars vardag.” Vi läser

“Åsa Anderberg Strollo har en fin, träffsäker berättarton där vissa dagar berättas över förra sidor, andra bara tar ett par rader i anspråk, men då är de mitt i prick-formulerade. Allt är mycket roligt och riktigt ritat av Julia Thorell i serieaktig stil. Bilderna följer och kommenterar självständigt händelserna som skildras. Det är en trovärdig historia med mycket igenkänning och tidsmarkörer.” Annika Lundberg, BTJ

“Jag tror faktiskt inte att jag har läst någon annan bok som prickar in mina söners intresseområden och värld så exakt.” Lisa, Bladen brinner podcast

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...