Dagens Nyheter använder mina illustrationer i en show på Scalateatern

 

jthorell

Idag är jag glad för jag har just fått veta att Dagens Nyheter och Scalateatern använder mina illustrationer i en show om Kulturmannen som sätts upp den 6 december på Scalateatern i Stockholm.

Jag illustrerade artiklarna om ”Kulturmannen – porträtt av en utdöende art” som Åsa Beckman skrev i Dagens Nyheter 2014. Artikeln startade årets största kulturdebatt i Sverige, en debatt som pågår än! Och nu ska alltså samma illustrationer visas på en show som Dagens Nyheter anordnar på Scalateatern, där Kulturmannen som fenomen diskuteras. Illustrationerna används som bildspel under showen, i annonsering i Dagens Nyheter och på Scalateaterns hemsida, i utskick till prenumeranter och på DN’s Facebooksida. Det är alltid kul för en illustratör när ens bilder återpubliceras i andra sammanhang, och se hur dom sprids. Dessutom är det en mycket intressant debatt.

Så nu är jag glad! Trevlig helg.