Svenska Tecknare – Regeringen 1-0

junibild

Regeringen backar om biblioteksersättningen, som dom tidigare ville kalla bidrag.

”Litterära upphovsmän ska naturligtvis ha rätt till en ersättning och därför kommer vi att värna biblioteksersättningen.” Skriver Kulturministern i en debattartikel på Svenska Tecknares hemsida.

Även om de tre förbunden är glada att regeringen inte längre ser på biblioteksersättningen som ett bidrag menar man att ett ersättningssystem förpliktigar till verkliga förhandlingar.

– Det är glädjande att kulturministern äntligen talar om ersättning. Men vad är utmärkande för en ersättning? Jo, bland annat att det vid fastställandet av ersättningens storlek är jämbördiga parter som förhandlar och att ersättningens värde bör jämföras med lön för utfört arbete, säger Gunnar Ardelius ordförande i Författarförbundet.

Svenska Tecknare – Regeringen: 1-0!

2 Kommentarer

Gå med i diskussionen och berätta din åsikt.

Håkan
25 april, 2013 kl. 06:48

Att kalla det ersättning istället för bidrag beskriver också synen på författande, att det är ett arbete. Om det hade kallats bidrag så hade det också gett intrycket att det när som helst hade kunnat dras in.

Julia
25 april, 2013 kl. 07:36
– Svar till: Håkan

Exakt! Ett bidrag får man som stöd, men det förutsätter ju nästan att den som ger är snäll och generös…nej, ersättning är vad det är man ska få när ens böcker finns att utlåna på bibliotek.